Afstandsbediening tv
Afstandsbediening Video
Afstandsbediening Dvd
Afstandsbediening Audio
Afstandsbediening Satelliet Decoder
Afstandsbediening Camera Navigatie
Airco Pc 3d Brillen overige
www.afstandsbediening.nl
Winkelen:
Winkelwagen weergeven
Naar de kassa
Algemeen:
Startpagina
Algemene voorwaarden
Beveiligingsverklaring
Help
Contact
Paypal / Ideal
Impressum

Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden van Afstandsbediening online

Verzendkosten

Verzendkosten Afstandsbediening online

De prijs is incl. verzendkosten bij vooruitbetaling.

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten van Afstandsbediening Online bij de uitvoering van opdrachten die niet afkomstig zijn van zakelijke klanten of bedrijven. Afwijkende en/of aanvullende overeenkomsten moeten uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd door Afstandsbediening Online; dit geldt ook wanneer wordt afgezien van de eis tot schriftelijke bevestiging.

Herroepingsrecht

In Nederland geldt een wettelijk vastgelegde zichttermijn van 7 werkdagen. Binnen deze termijn kunt u de bestelling zonder opgave van redenen annuleren. Dit kunt u schriftelijk doen (een e-mailbericht naar info@afstandsbediening-online.nl is voldoende of door de producten retour te zenden . Retourneer de producten binnen de gestelde termijn aan:

Bij artikelen geleverd op rekening met extra kosten voor aangetekend versturen is het mogelijk dat Afstandsbediening online deze kosten in rekening brengt.

Afstandsbediening online
Botterweg 66 - 68
1113 HV Diemen-noordZorg ervoor dat het pakket voldoende is gefrankeerd om strafport te voorkomen. De portokosten zijn voor uw eigen rekening mits anders aangeboden door Afstandsbediening online.. Mochten de producten beschadigd of gebruikt zijn, dan wordt u daarvoor een wettelijk vastgesteld bedrag in rekening gebracht. U kunt dit voorkomen indien u de producten uitsluitend test zoals u dat in een winkel zou doen, en ongebruikt en in de originele verpakking retourneert.

De kosten van de retourzending zijn voor uw eigen rekening mits aangeboden door Afstandsbediening online.

Van retourzending uitgesloten

* Producten die volgens opgave van de klant zijn gemaakt, ondubbelzinnig zijn aangepast aan de persoonlijke eisen van de klant, of producten die op grond van hun aard niet geschikt zijn voor retourzending, snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken.
* Audio- of videoregistraties of software, indien de verzegeling van de geleverde media door u is verbroken.

Garantiebepaling

De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen of repareren. Als een product niet kan worden gerepareerd of als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag. Het is ook mogelijk dat u de producten behoudt en een gedeelte van het aankoopbedrag retour ontvangt. Raadpleeg de documentatie bij het product voor informatie over de garantie van de fabrikant.

Nieuw originele afstandsbediening of gebruikt in nieuwstaat 1 jaar garantie.

Gebruikte originele afstandsbediening 1 jaar garantie

Nieuw vervangende afstandsbediening 2 jaar garantie

Garanties kunt u sturen naar:

Afstandsbediening online
Afdeling garantie
Botterweg 66
1113 HV Diemen


Schrijf linksboven op de zending uw factuurnummer:

Toepasselijk recht

Bij overeenkomsten met zakelijke klanten, rechtspersonen van het openbaar recht of publiekrechtelijk bijzonder vermogen, zijn alle juridische geschillen die voortkomen uit deze zakelijke relatie, met inbegrip van geschillen over wisselkoersen en cheques, onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbank in de plaats waar de verkoper Eemasnzaak is gevestigd.

Voorwaarden levering op rekeningU kunt, als u daarvoor kiest, bij ons uw bestellingen binnen Nederland geleverd krijgen met een rekening.

Dit is alleen voor bedrijven , scholen en instellingen.
U kunt ons bellen voor de voorwaarden hiervan.

Voor orders die besteld worden met op rekening geldt een een maximum orderbedrag van 500 euro. Ook als u meerdere verschillende orders plaatst bedraagt het maximum kredietbedrag dat u bij ons kunt hebben 500 euro. Als u meerdere orders geplaatst hebt waarvan het totaal aan openstaande bedragen groter is dan 500 euro, dan zal een nieuwe order niet geaccepteerd worden.

Wij versturen maximaal 1 rekening per order en het volledige factuurbedrag van de volledige order dient binnen de gestelde betaaltermijn (14 dagen) voldaan te worden. Deze betaalverplichting geldt ongeacht of alle bestelde artikelen reeds geleverd zijn (in het geval van deelleveringen) of onderdelen van de order op een later tijdstip geannuleerd worden.

Voorkom aanmaningen en betaal op tijd! Betaling van de door ons gefactureerde bedragen dient zonder enige aftrek of verrekening te geschieden binnen de gestelde betalingstermijn.

Bij overschrijding van de betalingstermijn hebben wij het recht een rente rekening te brengen gelijk aan 1% per maand vanaf de vervaldag.

Indien je ondanks een sommatie / herinnering niet betaalt bent u alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verschuldigd. Wij zijn gerechtigd voor een eerste herinnering 5,00 euro aan administratiekosten in rekening te brengen. De eerste herinnering wordt aan u verzonden maximaal 14 dagen na de vervaldatum van de originele factuur en het factuurbedrag van de herinnering is direct inclusief de verhoging van 5,00 euro. De betaaltermijn voor de eerste herinnering is maximaal 14 dagen.

Wij zijn gerechtigd voor een tweede herinnering 5,00 euro aan administratiekosten in rekening te brengen. De tweede herinnering wordt aan je verzonden maximaal 14 dagen na de vervaldatum van de eerste herinnering en het factuurbedrag van de tweede herinnering is direct inclusief de tweede verhoging van 5,00 euro. De betaaltermijn voor de tweede herinnering is maximaal 14 dagen. Indien de tweede herinnering niet tijdig betaald is geven wij onze vordering direct uit handen aan een extern incassobureau . De hierdoor ontstane buitengerechtelijke incassokosten worden berekend conform het incassotarief met een minimum van € 46,00 exclusief BTW.

Voorkom een verhoging van het factuurbedrag, betaal op tijd!

Typfouten en prijswijzigingen voorbehouden.

Typfouten en prijswijzigingen voorbehouden.

Copyright

Copyright

Deze website is met grote zorg samengesteld door Afstandsbediening Online.

Niets van deze site mag zonder onze toestemming worden gebruikt voor andere sites. Afdrukken van pagina's zijn alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik.

Copyright Afstandsbediening online, © 2015, alle rechten voorbehouden


Beveiligingsverklaring